Anouk Platenkamp

Rutter Requiem & Mendelssohn Psalm 42

Choir: Vocalin Drenthe o.l.v. Roelof Bosma
Orchestra: Ensemble Conservatoire
Concertmaster: Rob Engels

start: 20:15
Adsress: Jozefkerk, Collardslaan 2a Assen