Anouk Platenkamp

Cursussen

Anouk heeft twee harpcursussen ontwikkeld voor groepen; de groepsdynamiek voegt een extra dimensie toe aan het leerproces. Het staat leerlingen toe om technieken samen te studeren en elkaar te helpen bij het maken van vorderingen. Tijdens de cursus worden studenten aangemoedigd om hun ervaringen te delen, in de hoop dat zij dit ook na de cursus zullen blijven doen.

De cursussen die aangeboden worden zijn:
– Therapeutisch Harpspel
– Creatief met Muziek

Beide cursussen zijn er op gericht om harpisten meer vertrouwd te maken met hun instrument en hun eigen stijl van spelen te ontdekken. De cursus Therapeutische Harpmuziek helpt cursisten de muziek aan te passen aan de persoon voor wie zij spelen, terwijl de cursus Creatief met Muziek hen de kans geeft om meer mogelijkheden van de harp te ontdekken en buiten de geijkte paden te treden een eigen stijl te ontwikkelen.

Het is voor iedere harpist mogelijk om deel te nemen aan de cursussen. Het enige dat zij nodig hebben is een basistechniek. Doorgaans kan dat na ongeveer twee jaren spelen. De samenstelling van de groep kan sterk variëren. Elke cursist is bezig met zijn of haar eigen ontwikkelingspad. Zodoende kan de cursist uit de cursus halen wat het meeste past bij zijn/haar niveau van spelen, terwijl tegelijkertijd de kans geboden wordt om inzicht van anderen mee te krijgen en van elkaar te leren.

Therapeutisch Harpspel
In deze cursus wordt ingegaan op de basisprincipes van het muziek maken met een therapeutisch doel. Door muziek aan te passen aan de luisteraar wordt een veilige, vertrouwde omgeving gecreëerd, waarin heling plaats kan vinden.

In de cursus komen de volgende aspecten van het spelen op therapeutische basis aan bod:
– ervaren van de modes (kerktoonladders)
– spelen in verschillende modes
– improviseren in de modes
– een muzikale klankwieg maken voor de cliënt
– repertoirekeuze
– uitbereiding van het repertoire
– omgang met de cliënt
– componeren voor een cliënt.

Naast de creatieve kanten van het harpspel is er tijdens de cursus bovendien aandacht voor de technische aspecten van het harpspel, en is er ruimte om je eigen ervaringen te delen. Mochten cursisten specifieke vragen hebben over hun spel dan kan daar dus aandacht aan besteed worden.
De cursus vindt plaats op 8 zaterdagen.
Daarnaast is het de bedoeling dat de cursist thuis aan de slag gaat met het geleerde materiaal.
De cursus heeft als doel te leren improviseren en de instrumentale vaardigheden van de cursisten te vergroten om in een therapeutische setting muziek te kunnen maken.

Op de Facebook Pagina van deze cursus wordt met enige regelmaat nieuwe informatie gedeeld.

Creatief omgaan met muziek
De cursus Creatief omgaan met muziek richt zich op het ontwikkelen van creativiteit bij het harpspel.
Door middel van improvisatie, compositie, praktische theorie en samenspel zoeken cursisten de grenzen van hun muzikale vaardigheid op en vergroten deze.

In de cursus wordt gewerkt met:
– simpele technieken om bladmuziek naar de hand van de speler te zetten
– improvisatie
– direct begeleiden (van akkoordsymbolen spelen en ter plekke een begeleiding maken)
– arrangeren van muziek
– creatieve opdrachten die uitdagen tot compositie

Aan het einde van de cursus zijn cursisten in staat om naar hun eigen hand te zetten en te denken in mogelijkheden in plaats van beperkingen. Met deze cursus worden instrumentale vaardigheden vergroot, leren cursisten te improviseren in verschillende stijlen, wordt een theoretische basis gelegd die meteen praktisch toegepast wordt en leren cursisten vrij te komen van bladmuziek.