Anouk Platenkamp

Muziek op Schoot

Door de geboorte van haar zoon (2015) besloot Anouk om meer werk te gaan maken van haar interesse in muziek voor baby’s, dreumessen en peuters. Daarom begon zij in 2017 met de opleiding tot docent Muziek op Schoot.

Muziek op schoot lessen zijn bedoelt voor kinderen van 0 tot 4 jaar met een ouder/grootouder/verzorger of in een kinderdagverblijf of peutergroep. Uitgangspunt is de belevingswereld van het kind.
De lessen duren 30 tot 45 minuten en bestaan uit vaste onderdelen: een begroetingslied en een afscheidslied met daartussen momenten waarop kinderen bewegen, zelf muziek maken (eventueel met muziekinstrumenten) en momenten waarop muziek beleefd wordt met ander materiaal.

Al het materiaal dat ingezet wordt tijdens de les dient ervoor om de ontwikkeling van het kind te stimuleren. Dit kan op veel verschillende vlakken, bijvoorbeeld emotioneel (denk ook aan de band van ouder en kind die versterk wordt door het samen muziek maken) of motorisch (bijvoorbeeld door kinderen te laten bewegen op muziek).
Muziekinstrumenten die gebruikt worden zijn onder andere kleine trommels, ritmestokjes of schudeitjes. Andere materialen die ingezet worden zijn bijvoorbeeld sjaaltjes, poppen en blokken.

In de les wordt veel gezongen, en worden ouders/grootouders/verzorgers ook gestimuleerd om mee te doen. Natuurlijk zal de docent ook haar eigen instrumentale bekwaamheid laten horen. In de lessen van Anouk zal de harp dan ook niet ontbreken.

Wetenschappelijk onderzoek bevestigt dat vroegtijdige stimulering van jonge kinderen belangrijk is en dat muziek hierin een belangrijke rol kan spelen. Baby’s luisteren eerder en langer naar zingen dan naar spreken. Baby’s herkennen melodieën en taalpatronen en de hoeveelheid tijd die opvoeders spelend, zingend en sprekend met hun jonge kind doorbrengen blijkt evenredig gekoppeld aan de hoeveelheid taal die zij later tot hun beschikking hebben. Het potentieel tot ontwikkeling is bij alle kinderen aanwezig, maar zonder de juiste opvoeding en stimulans komen deze talenten niet volledig tot hun recht.

Wanneer muziek en zang spelenderwijs geïntegreerd zijn in de opvoeding en dus in het dagelijkse leven van kinderen, wordt er een fundament gelegd waarop verder gebouwd kan worden.

In het najaar van 2018 geeft Anouk muziek op schoot lessen via de Vincentius Stichting in Nijmegen.
Gratis proefles dinsdag 28 augustus 2018
9:30 – 10:15 uur Vincentius Stichting Nijmegen
Horstacker 1451, 6545 EK Nijmegen
Cursus van 8 lessen incl. proefles: 17,50 euro
Opgeven op vragen? Neem contact op via het contactformulier.