Anouk Platenkamp

Privacy verklaring

For the English privacy statement click here.

Harpiste Anouk Platenkamp, gevestigd aan de Voorstenkamp 1865 6545GP Nijmegen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Website: http://www.harpiste.nl
email: anouk@harpiste.nl
Adres: de Voorstenkamp 1865 6545GP Nijmegen
Telefoon: +31 622011604

Persoonsgegevens die wij verwerken

Harpiste Anouk Platenkamp verwerkt je persoonsgegevens wanneer je lessen/workshops/cursussen bij ons volgt, ons inhuurt voor een optreden/concert/evenement/festival of een van onze producten koopt.
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam

– Geslacht

– Geboortedatum

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres
– Bankrekeningnummer

– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Harpiste Anouk Platenkamp verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:
– gegevens van personen jonger dan 16 jaar Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via anouk@harpiste.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Harpiste Anouk Platenkamp verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van jouw betaling

– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

– Om de dienstverlening zo goed mogelijk aan je persoonlijke voorkeur aan te passen
– Harpiste Anouk Platenkamp verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Harpiste Anouk Platenkamp neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Harpiste Anouk Platenkamp) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Harpiste Anouk Platenkamp bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
emailadres + voor en achternaam ten behoeve van de nieuwsbrief: tot 3 maanden na uitschrijving van de nieuwsbrief
Voor- en achternaam, geboortedatum, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres, bankrekeningnummer ten behoeve van Belastingdienst: 7 jaar na laatste opdracht/les/cursus.
geslacht, geboortedatum, startdatum lessen, adresgegevens, telefoonnummer, emailadres, overige persoonsgegevens die je actief verstrekt door een profiel op deze website aan te maken: tot 2 jaar na laatste contact.

Delen van persoonsgegevens met derden

Harpiste Anouk Platenkamp verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Harpiste Anouk Platenkamp blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
Wij delen je gegevens met de volgende instanties/personen:
MailPoet: voor-en achternaam, emailadres
MyMusicStaff: geslacht, geboortedatum, startdatum lessen, adresgegevens, telefoonnummer, emailadres, overige persoonsgegevens die je actief verstrekt door een profiel op deze website aan te maken
Belastingdienst, Visma-online accounting, Ditzhuijzen boekhouders: Voor- en achternaam, geboortedatum, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres, bankrekeningnummer
Dropbox: alle verwerkte persoonsgegevens worden opgeslagen in dropbox
Reviced cloud services: emailcorrespondentie wordt bewaard op de servers van dit bedrijf.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Harpiste Anouk Platenkamp gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Harpiste Anouk Platenkamp en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid.
Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar anouk@harpiste.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.
Harpiste Anouk Platenkamp wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Harpiste Anouk Platenkamp neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via anouk@harpiste.nl